İlçemizde İmar Planı Revizyonu.!

İlçemizde mevcut olarak kullanılmakta olan imar planı 16.12.1994 tarihinde hazırlanmış ve hali hazırda kullanılmaktadır. Sürekli büyüyen ve değişen İlçemiz için yetersiz olan İmar Planı, Yeni Hastane Bölgesini de kapsayacak şekilde yenide hazırlanması için, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığından alınması gereken kamu kararları bakanlıklarca onaylanmış bulunmaktadır.