Bakırcılar Arastasında Restorasyon Çalışmasına Başlanıyor!

İlçemizde 4  etap olarak yapımı tamamlanan sokak sağlıklaştırma kentsel tasarım ve alt yapı projesine ilave olarak Ortacami Mahallesi 1112. ve 1114.ncü sokaklarda ( Bakırcılar arastasında ) bulunan 79 adet taşınmaz üzerinde yapılacak olan proje ve uygulama çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanmıştır. Koruma Kurulu tarafından da  onaylanmasına  müteakip projenin uygulanma çalışmalarına başlanacaktır.