?> Vezirköprü Belediyesi
HİZMETLER
İmar Durumu İşlemleri

Dilekçe 
Tapu 
Çap 
Röperli Kroki 
Tapusunda ahşap bina kaydı olan parsellerden fotoğraf 
Eski eser parsellerden fotoğraf ve Koruma Kurulu Kararı 
Geçici İnşaatlarda ; 
*Dilekçe *Tapu *Çap *Kiracı olma durumunda kira sözleşmesi *Vaziyet planı 

İŞYERİ AÇMA ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ


   3572 Sayılı Yasayla ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ait 9 Mart 1989 tarih ve 20103 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

   Ancak bu kanun hükümleri aşağıdaki hususları kapsamamaktadır. 
1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanununun 268 - 275 maddeleri kapsamına giren 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler, 
Nerede çalışırsa çalışsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle, oksijen, LPG dolum ve depoları, akaryakıt istasyonları vb. yerler. 
   İşyeri ve işletme açmak isteyen kişiler; istenen gerekli belgeler ve başvuru formu ile birlikte ruhsat müracaatında bulunduktan sonra, yönetmelikteki kriterlere uygunluğunun tespiti halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim edilip ilgilisine verilmektedir.

   
   9 Mart 1989 tarih ve 20103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına tabi müesseseler 2 gruba ayrılmıştır. 
Sıhhi Müesseseler   
Gayri Sıhhi Müesseseler   
Sıhhi Müesseseler

   1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/3 fıkrasında yer alan Sıhhi Müesseseler yenilen, içilen, yatılıp kalkılan, yıkanıp taranılan ve eğlenilen yerleri kapsamaktadır. Bunları da kendi içerisinde 2 gruba ayırabiliriz. 
Emniyet iznine tabi olmayan yerler 
Emniyet iznine tabi olan yerler 
Emniyet iznine tabi olmayan yerler ;

   Bakkal, kasap, besin pazarı, market, süper market, büfe, tekel bayi, şarküteri, lokanta, pastane, berber, kuaför, güzellik salonu, düğün salonu, otopark, oto galerisi vb.

   Bu tür işyerleri için Çalışma Ruhsatı müracaatında yönetmelik gereği istenilen evraklar: 
Başvuru formu, 
Tapu, 
Kira Kontratı ( Noter Tasdikli veya aslı ) 
Vergi Levhası, 
İtfaiye Raporu market, süper market, servisli büfe, lokanta kafeterya, oto galerileri, otopark vb. gibi işyerlerinden kesin istenmektedir.) 
ŞAHIS İSE ; 
2 adet fotoğraf 
İkametgah, 
Nüfus Cüzdan Sureti, 
Dernek Kaydı 
ŞİRKET İSE ; 
Şirket Sözleşmesi, 
Sicil Gazetesi, 
Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi 
Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdan sureti, 
Vekaletname 
   
   Bu evraklarla birlikte Zabıta Amirliğimize ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinden işyeri açma harcı, komisyon ücreti, ruhsat ücreti, itfaiye ücreti tahakkuk ettirilir. İşyeri ilgilisinin müracaatına müteakip yönetmeliğe uygunluğunun tespiti halinde çalışma ruhsatı tanzim edilerek verilmektedir.

   Ancak işyerinin eksikleri görülmesi halinde süre verilerek ve tekrar tetkik edilerek, eksikler giderilmemiş ise faaliyetten men edilir.

   Bu tür işyerlerinden daha önce ruhsat alıp, daha sonra işyerini ikinci bir şahısa veya şirkete devretmeleri halinde faaliyet konusunun ve de ruhsatla öngörülen şartların değişmemesi kaydıyla yönetmeliğin 10. maddesine istinaden yeniden kontrol yapılmadan yeni işletici adına ruhsat tanzim edilerek verilmektedir.

Bunun için istenen evraklar; 
Noterden devir sözleşmesi 
Eski ruhsatın aslı 
Kira kontratı ( noterden tasdikli veya aslı ) 
Vergi levhası 
Esnaf odası kayıt belgesi 
İkametgah, nüfus cüzdan sureti 
ŞAHIS İSE ; 
2 adet fotoğraf 
ŞİRKET İSE ; 
Şirket Sözleşmesi, 
Sicil Gazetesi, 
Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi 
Şirket yetkilisinin ikametgah ve nüfus cüzdan sureti, 
Vekaletname